دستکش کف چرمی

اشبالت مورد استفاده در دستکش کف چرمی با ضخامت 1 تا 1.5 mm با دوام و قابل انعطاف می باشد.

بافت پارچه برزنتی استفاده شده در ناحیه پشت و مچ دستکش دارای تراکم مناسب بوده و با توجه به سلیقه مصرف کننده در رنگهای متفاوت قابل تولید می باشد. انگشتان میانی و انگشت شست همراه با دو نوار چرمی، دوخته شده و محل اتصال پارچه برزنتی و چرم دو بار به همراه آستر دوخته می شود.

تلفیق متناسب اشبالت نرم همراه با برزنت متراکم و رعایت کلیه اصول و مراحل دقیق دوخت، تضمینی برای موفقیت این محصول در مقایسه با محصولات مشابه موجود در بازار می باشد. ایمنی و آسایش باعث کاربرد فراگیر دستکش پشت برزنتی در گروه های خودرو سازی و صنایع معدنی سراسر کشور گردیده است.