تولیدی ایمن آرین

عرضه دستکش های صنعتی

قریب به سه دهه تلاش منطبق با نیازسنجی صنایع بزرگ کشور در راستای بهینه کردن عملکرد دستکش چرمی کار، تولیدی ایمن آریان را به متمایزترین تولید کننده دستکش چرمی کار در جمهوری اسلامی ایران مبدل نموده است. تاکید بر متمایز بودن، پشتوانه ای از قدمت، تجربه، تحقیق علمی و میدانی را پشت سر خود دارد. استفاده از مواد اولیه شرکت های معتبر در صنعت چرم و پارچه و بهره گیری از نیروهای کارآزموده در تولید، موجب کارکرد متمایز محصولات این تولیدی در مقایسه با محصولات مشابه در بازار گردیده است.

مشاوره رایگان در امر تهیه و خرید کلیه
دستکش های صنعتی در ایران

دستکش صنعتی

دستکش جوشکاری

دستکش برزنتی

محصولات ایمن آریان

قریب به سه دهه تلاش منطبق با نیازسنجی صنایع بزرگ کشور در راستای بهینه کردن عملکرد دستکش چرمی کار، تولیدی ایمن آریان را به متمایزترین تولید کننده دستکش چرمی کار در جمهوری اسلامی ایران مبدل نموده است.
تاکید بر متمایز بودن، پشتوانه ای از قدمت، تجربه، تحقیق علمی و میدانی را پشت سر خود دارد.
استفاده از مواد اولیه شرکت های معتبر در صنعت چرم و پارچه و بهره گیری از نیروهای کارآزموده در تولید، موجب کارکرد متمایز محصولات این تولیدی در مقایسه با محصولات مشابه در بازار گردیده است.