دستکش مقاوم در حرارت

این محصول از اشبالت قابل انعطاف با ضخامت 1.2 الی 1.5 mm در نواحی پشت و انگشتان میانی و از اشبالت مقاوم 2.2 تا 2.5 mm در نواحی انگشت اشاره و کف دست استفاده می گردد. مچ دستکش از پارچه برزنتی متراکم همراه با محافظ چرمی تشکیل شده و داخل دستکش به طور کامل از آستر پوشیده شده است. استحکام در ضربه پذیری و مقاومت بسیار بالای این دستکش در تماس با اجسام تیز و برنده باعث کاربرد آن در خطوط پرسکاری و برشکاری گردیده است.

طول دستکش: ۳۵،۳۰ و ۴۰ سانتی متر